Lotnisko w Koszalinie. Czy port lotniczy w Koszalinie ma szansę na powstanie?

Obecnie najbliżej Koszalinie położone jest lotnisko w Szczecinie. Co prawda w miejscowości Zegrze Pomorskie znajduje się lotnisko, jednak nie jest ono przeznaczone do ruchu pasażerskiego. W latach 2007-2013 planowano przebudowę lotniska Zegrze-Pomorskie i utworzenie na jego terenie portu pasażerskiego. Inwestycja miała kosztować około 9 mln euro, które pochodziły z funduszy unijnych. Nowy port lotniczy w Koszalinie miał zacząć działać już w 2020 roku. Zmiany w dofinansowaniach inwestycji przez Komisję Europejską spowodowały, że plany przebudowy lotniska zaniechano.

Obecnie trwają rozmowy pomiędzy władzami Koszalina, a stowarzyszeniami korzystającymi z lotniska Zegrze-Pomorskie (EPKZ). Z lotniska korzysta między innymi Aeroklub Koszaliński, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Graniczna. Organizacje te mają wyznaczony termin opuszczenia lotniska. Finalnie lotnisko trafi do Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Na chwilę obecną nie jest znana jego przyszłość. Być może na terenie lotniska Zegrze-Pomorskie powstanie lotnisko wojskowe. Pomysł na budowę pasażerskiego portu lotniczego w Koszalinie zostanie prawdopodobnie całkowicie zaniechany.

W okolicy Kołobrzegu znajduje się inne lotnisko - Kołobrzeg-Bagicz (EPKG). Niegdyś pasy startowe były wykorzystywane do celów Luftwaffe. Startowały z niego samoloty bombardujące Polskę. Obecnie pas startowy jest wykorzystywany do celów lotnictwa amatorskiego.